Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Pro­ject Ge­bieds­ont­wik­ke­ling en Pro­ject Ont­moe­ting in de ruim­te

In 2020 werd door de ge­meen­te en het Denk & Doe Mee!-fonds sub­si­die toe­ge­kend om de­ze pro­jec­ten te gaan re­a­li­se­ren.

Bij bei­de pro­jec­ten staan duur­zaam­heid en toe­komst­ge­richt­heid hoog in het vaan­del.

In­tus­sen zijn pro­ject­groe­pen ge­start met de voor­be­rei­ding.