Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Ge­vel- en voor­ter­rei­nen­fonds

Van 2013 tot in 2016 was er een het Ge­vel- en voor­ter­rei­nen­fonds voor al­le on­der­ne­mers op Ca­pel­leXL.
Dit Ge­vel- en Voor­ter­rei­nen­fonds was on­der­deel van de Re­vi­ta­li­se­ring van het Ca­pel­leXL-ge­bied. Doel was ge­za­men­lijk voor ver­be­te­ring van de al­ge­he­le uit­stra­ling van het be­drij­ven­ter­rein te zor­gen.

On­der­ne­mers en vast­goed­ei­ge­na­ren op Ca­pel­leXL kon­den sub­si­die aan­vra­gen voor het op­knap­pen van ge­vels en/of voor­ter­rei­nen. De be­lang­stel­ling voor de­ze sub­si­die was groot. Al­le aan­vra­gen wer­den door de ge­meen­te be­oor­deeld en de no­di­ge sub­si­dies wer­den ver­strekt.