Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Shop­pen op Ca­pel­leXL

Tus­sen Rot­ter­dam en Gou­da ligt Ca­pel­leXL: het on­der­ne­mend hart van Ca­pel­le.
In dit ge­bied zijn niet al­leen kan­to­ren en fa­brie­ken te vin­den, ook zijn er veel con­su­ment­ge­rich­te be­drij­ven die u graag ver­wel­ko­men.

Image (15)
Image (13)
Image (14)
Image (12)
Image (11)
Image (6)
Image (10)
Image (4)
Image (8)
Image (3)
Image (2)
Image (7)
Image (9)
Image (5)

Op de Ca­pel­leXL is het win­kel­aan­bod breed. Al­le lan­de­lij­ke ke­tens op het ge­bied van wo­nen en in en om het huis zijn er te vin­den. Er is een breed aan­bod van meu­be­len, keu­kens, bad­ka­mers, vloe­ren en ta­pij­ten, maar ook bouw­mark­ten, ba­by­spe­ci­aal­za­ken, druk­ke­rij­en, ga­ra­ges, au­to­scha­de­her­stel­be­drij­ven zijn goed ver­te­gen­woor­digd.

Daar­naast zijn ook dienst­ver­le­ners op het ge­bied van ge­zond­heid­zorg, re­va­li­da­tie­hulp­mid­de­len, tand­heel­kun­de en the­ra­pie­ën goed ver­te­gen­woor­digd. Ook zijn er sport­scho­len, die al­le da­gen per week ge­o­pend zijn, te vin­den.

Ook voor ho­re­ca kunt u er goed te­recht.

Par­ke­ren is geen pro­bleem. Over­al is er vol­doen­de ruim­te om gra­tis te par­ke­ren.

Het ge­bied is uit­ste­kend met open­baar ver­voer te be­rei­ken en er zijn her en der op­laad­mo­ge­lijk­he­den voor au­to's.

Op Ca­pel­leXL is het uit­ste­kend shop­pen, spor­ten en uit eten gaan.

Van har­te wel­kom!