Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

BIZ-bij­dra­ge 2021-2025

Al­le ge­brui­kers van pan­den op Ca­pel­leXL be­ta­len mee. Bij leeg­stand wordt de hef­fing be­taald door de vast­goed­ei­ge­naar. De bij­dra­ge van de on­der­ne­mers is ge­re­la­teerd aan de WOZ waar­de van hun pand.

Meer in­for­ma­tie over de in­kom­sten en uit­ga­ven van BIZ Ca­pel­leXL en de BIZ hef­fing vindt in het BIZ plan 2021-2025.

Zie on­der­staan­de staf­fel: