Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Uit­voe­rings­over­een­komst met ge­meen­te

Ui­ter­aard zijn tus­sen de ge­meen­te en BIZ Ca­pel­leXL dui­de­lij­ke af­spra­ken ge­maakt over de be­ste­ding en ver­ant­woor­ding van de BIZ gel­den.

Dit is vast­ge­legd in een uit­voe­rings­over­een­komst, die hier­on­der te down­lo­a­den is.

Lees do­cu­ment