Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu
 

Wat kost een BIZ op Ca­pel­leXL

Het bud­get voor de BIZ wordt ver­kre­gen door een toe­slag op het ge­brui­kers­deel van de WOZ hef­fin­gen door de ge­meen­te Ca­pel­le aan den IJs­sel. Op ba­sis van een staf­fel wor­den de jaar­lijk­se bij­dra­gen vast­ge­steld. De toe­slag wordt be­re­kend over de WOZ waar­de van het pand van de ge­brui­ker.

Hier­on­der is de brief van de ge­meen­te te down­lo­a­den waar­in de tot­stand­ko­ming van de BIZ per 1 ja­nu­a­ri 2012 wordt ge­meld.

Lees do­cu­ment