Your browser does not support JavaScriptskip to main content skip to main menu

OVER BIZ CA­PEL­LEXL

BIZ Ca­pel­leXL voor en door on­der­ne­mers

Sinds 1 ja­nu­a­ri 2012 wordt ge­za­men­lijk ge­ïn­ves­teerd in kwa­li­teit,
vei­lig­heid en leef­baar­heid van de be­drijfs­om­ge­ving.
Meer in­for­ma­tie over de be­haal­de re­sul­ta­ten en plan­nen voor 2016-2020:

Lees meer

22 december 2022
Ge­bied­s­pro­mo­tie
Uw ad­ver­ten­tie op het led scherm? Maak uw spe­ci­a­le feest­da­gen ac­ties be­kend op het led scherm. Mail voor in­for­ma­tie naar se­cre­ta­ri­aat@ca­pel­lexl.nl  
Lees meer
22 december 2022
Za­ken doen met je bu­ren
Pot­jes en dek­sels, de af­val­vrije krui­de­nier. Dit unie­ke con­cept is ge­bo­ren uit het idee om af­val van bood­schap­pen te re­du­ce­ren mid­dels een ver­pak­kings­vrije mo­bie­le win­kel.
Lees meer
22 december 2022
Duur­zaam op Ca­pel­leXL
On­der­ne­mers­huis duur­zaam met warm­te­bron­nen Maan­dag 17 ok­to­ber was wet­hou­der Duur­zaam­heid Sjoerd Geis­s­ler te gast bij Wim Schip­per en doch­ters van Schip­per Vast­goed om het bo­ren van de warm­te­bron­nen bij het On­der­ne­mers­huis in Ca­pel­le XL te aan­schou­wen. Lees meer  
Lees meer

Uw be­drijf in beeld op Ca­pel­leXL

Wilt u meer in­for­ma­tie over het pre­sen­te­ren van uw be­drijf op Ca­pel­leXL? Mail dan naar:

se­cre­ta­ri­aat@ca­pel­lexl.nl

Shop­pen op Ca­pel­leXL

Op Ca­pel­leXL kunt u uit­ste­kend win­ke­len, spor­ten en uit eten gaan!

Lees meer